Spraakmakende Hanzesteden (deel 7)

Girbe Buist


Spraakmakende Hanzesteden

In Spraakmakende Hanzesteden vertelt de auteur Girbe Buist uit Zwolle ons aan de hand van wandelingen langs gebouwen en monumenten in Deventer, Zwolle, Hattem, Kampen en Hasselt over de achtergronden van zegswijzen en uitdrukkingen uit onze taal. Zo wordt bijvoorbeeld verklaard waar “steen en been klagen” vandaan komt, of de “hond in de pot vinden” en ook het verhaal van de Deventer “stokvissen” komt aan bod.

Veel historische zaken, waaraan uitdrukkingen zijn ontleend, kunnen alleen nog in musea en monumenten worden bekeken, maar soms kom je ze ook tegen in het straatbeeld. Dat laat deze reisgids zien. De lezer krijgt een beeld van de historische achtergronden van bepaalde locaties en de rol, die deze hebben gespeeld in de ontwikkeling van onze taal.

Verspreid over de verschillende wandelingen zij er ook diverse volksverhalen in de reisgids opgenomen. Het zijn vertellingen die voor de vijf behandelde Hanzesteden en hun bewoners een speciale betekenis hebben. Tenslotte wordt voor elke Hanzestad in kort bestek nog een beeld gegeven van zijn historische ontwikkeling in de Hanzetijd.

Er zijn geen andere publicaties van deze auteur gevonden in onze database.