Het geluk van de ijsvogel

Willem Hendrik Gispen


Het geluk van de ijsvogel – woorden als vleugels van stilte

Het geluk van de ijsvogel is een veelkleurig boek over de ijsvogel in meerdere werelden. In de natuur, zoals wij die waarnemen, is de vogel een redelijk zeldzame, prachtig gekleurde visjesjager boven stromend water. Vanuit de Griekse mythologie vliegt schijnbaar een andere ijsvogel onze wereld binnen: de vogel als symbool van stilte, geluk en trouw.

Het is deze vogel die de gewezen hersenonderzoeker Gispen verleidt om niet over hersenen te schrijven, maar over de lotgevallen van de ijsvogel in de wereld van mythe en overlevering. Wij volgen in Het geluk van de ijsvogel het spoor terug naar de gedaantewisseling van Koningin Alcyone in een ijsvogel.

Deze Mythologische gebeurtenis heeft symbolische betekenis van de vroege Oudheid tot op de dag van vandaag. We ontmoeten dichters en wijsgeren, kerkvaders en vogelkenners. We verwonderen ons over het vliegen en staan stil bij de klaagzang van de ijsvogel. In de ijsvogel komen de wereld van de ratio en die van de emotie samen. Daarom geniet je van de ijsvogel in de natuur en van het geluk waarvoor deze vogel staat. Een opmerkelijk en persoonlijk gekleurd boek.

Over Willem Hendrik Gispen

Willem Hendrik Gispen (1943), van huis uit neurowetenschapper, is rector magnificus emeritus van de universiteit Utrecht. Hij is als honorair verbonden aan het Descartes Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie aan diezelfde universiteit. Veel van zijn publicaties zijn geïnspireerd door Utrecht, als stad en als decor voor cultuur en reflectie. Hij is een liefhebber van de natuur en rekent vogels tot zijn vrienden. Van zijn hand verschenen ook Het geluk van de ijsvogel en Het Afrika van de ijsvogel.

Publicaties van Willem Hendrik Gispen

Ik adem Utrecht
Prijs: €12,50
MIJN STAD
Prijs: €29,90
In Wonderland
Prijs: €5,00