Één groot Podium

Jan Smeets


Één groot Podium – 150 jaar amateurtoneel in Noord-Brabant

Één groot Podium is het­ spannende verhaal over honderdvijftig jaar speldrift in Brabant. Over het avontuur van de notabelen, die ­in de tweede helft van de negentiende eeuw hun sociëteiten oprichtten. Over de priesterstudenten, die op de nieuw opgerichte seminaries na 1850 door de Attische trage dies aan het toneel verknocht raakten. Over de kapelaans die in het begin van de twintigste eeuw het toneel virus overdroegen op de jongeren in hun­parochie. Over ­de jonge intellectuele elite die het toneel beheerst maar beslist uit de handen van de kerk haalde in het midden van de 20ste eeuw. En ­over de toneel spelers van het eind van die eeuw, of ze nu aan het experimenteren waren geslagen of binnen het vertrouwde kader van het amateurtoneel hun plezier zochten.

Verteld in woord en beeld door Jan ­Smeets, ruim veertig jaar in het theater werkzaam waarvan dertien jaar ­als medewerker van de Eindhovense toneelwerkgroep Proloog en twintig jaar voor het brabants amateurtoneel.


Categorie:

Publicaties van Jan Smeets