Driekoningenzingen (deel 2)

Ineke Strouken


Driekoningenzingen – Van legende tot volkstraditie

Het Driekoningenzingen is een eeuwenoude traditie. Op 6 januari trekken kinderen in het zuiden van Nederland en in Vlaanderen langs de deuren. Ze zijn verkleed als de Drie Koningen Caspar, Balthasar en Melchior en ze zingen bedelliedjes. Het Driekoningenzingen is een levende vorm van immaterieel erfgoed, maar het voortbestaan van deze traditie loopt gevaar.

Meerdere pogingen worden ondernomen om het Driekoningenzingen te behouden. De kinderen zelf leveren misschien wel de belangrijkste bijdrage door de vaak eeuwenoude liedjes een op deze tijd toegesneden tekst te geven. In plaats van bedelen voor eigen lijfsbehoud, wordt nu gezongen voor ontwikkelingsprojecten. Dat is een moderne variant op de traditionele cadeautjes goud, wierook en mirre die de Drie Koningen meebrachten toen ze het Kindje Jezus in de stal in Bethlehem bezochten.

Aan de Wijzen uit het Oosten die de ster achterna reisden is in het Nieuwe Testament slechts summier aandacht besteed. De talrijke fantasievolle verhalen die er over de Driekoningen bestaan, zijn door de mens verzonnen. Nu fleuren ze een van de mooiste vormen van bijzonder levend erfgoed in Nederland op.

Over Ineke Strouken

Drs. Ineke Strouken is directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en hoofdredacteur van het tijdschrift Traditie.

Ze heeft veel onderzoek gedaan naar tradities en volkscultuur in Nederland en daarover ook veel gepubliceerd. Met haar toegankelijke en heldere schrijfstijl, richt ze zich op een breed publiek, dat geïnteresseerd is in de eigen roots.

Voor radio en televisie is ze een veel gevraagd deskundige.

Publicaties van Ineke Strouken

Dit Zijn Wij
Prijs: €22,50
Dit vieren wij
Prijs: €16,90
Valkerij (deel 3)
Prijs: €14,90