Driekoningenzingen (deel 2)


Driekoningenzingen – Van legende tot volkstraditie

Het Driekoningenzingen is een eeuwenoude traditie. Op 6 januari trekken kinderen in het zuiden van Nederland en in Vlaanderen langs de deuren. Ze zijn verkleed als de Drie Koningen Caspar, Balthasar en Melchior en ze zingen bedelliedjes. Het Driekoningenzingen is een levende vorm van immaterieel erfgoed, maar het voortbestaan van deze traditie loopt gevaar.

Meerdere pogingen worden ondernomen om het Driekoningenzingen te behouden. De kinderen zelf leveren misschien wel de belangrijkste bijdrage door de vaak eeuwenoude liedjes een op deze tijd toegesneden tekst te geven. In plaats van bedelen voor eigen lijfsbehoud, wordt nu gezongen voor ontwikkelingsprojecten. Dat is een moderne variant op de traditionele cadeautjes goud, wierook en mirre die de Drie Koningen meebrachten toen ze het Kindje Jezus in de stal in Bethlehem bezochten.

Aan de Wijzen uit het Oosten die de ster achterna reisden is in het Nieuwe Testament slechts summier aandacht besteed. De talrijke fantasievolle verhalen die er over de Driekoningen bestaan, zijn door de mens verzonnen. Nu fleuren ze een van de mooiste vormen van bijzonder levend erfgoed in Nederland op.