Presteren kent geen compromis het is Goed of het is Slecht

In 2011 maakte ik samen met vormgevers Gerrit Jan van Barneveld en Eric Vocking het boek ‘Inspiratie’. Op elke dubbele pagina stond een quote of stelling van mij waarbij zij een pakkende visual hadden gemaakt. Het bleek een schot in de roos en het boek beleefde meerdere drukken. Toen we afgelopen zomer bij elkaar kwamen om een nieuwe druk voor te bereiden, ontstond spontaan de gedachte om dat nu eens niet te doen, maar op dezelfde leest geschoeid een geheel nieuw boek te maken.

We hebben een aantal stellingen uit het vorige boek gebruikt, maar in het kader van onze persoonlijke ontwikkeling hebben we ook gestreefd naar vernieuwing en actualisering. Bovendien is het accent verschoven van Inspiratie naar Prestatie

U mag zeggen of we daarin geslaagd zijn. Op- of aanmerkingen worden door ons met belangstelling tegemoet gezien op: eenwinnaar@quicknet.nl

Presteren - oranje