BLIJHAM – Bijna een halve eeuw geleden publiceerde meester Jonker een boekje over de bevrijding van zijn dorp Blijham. Dat boekje willen de bestuurders van Het Blijhamster Dorpsleven, de dorpskrant, heruitgeven en uitbreiden met nieuwe verhalen. Die hopen ze van bewoners te krijgen. ,,We willen het nieuwe boek dan graag volgend jaar, als het 70 jaar is geleden dat Blijham werd bevrijd, uitgeven”, zegt Frits Korvemaker, één van de krantenmakers.

In dit boek is een stukje van de geschiedenis uit Blijham – Wedderveer en omgeving beschreven. Deze rijk geïllustreerde uitgave biedt een groot aantal persoonlijke, vaak emotionele en aangrijpende ervaringen van inwoners uit Blijham – Wedderveer en omgeving, die de bezetting en de bevrijding in de jaren 1940-1945 hebben meegemaakt. Ook bijzondere voorvallen uit die periode zijn uitgebreid beschreven, evenals het leed van de slachtoffers van het Naziregiem en de gedenktekens voor de gevallenen. De bevrijding door de Polen en de Belgen op 13 en 14 april 1945 is in deze omgeving erg moeizaam verlopen. Met grote gevolgen voor mens en goed. Meerdere foto’s van de bevrijdingsoptocht direct na de bevrijding tonen de grote vreugde, die er destijds was. Men kon weer in vrijheid leven.

De herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog zijn zo uniek, dat deze niet verloren mogen gaan. Daarom biedt dit boek voor het laatst een stem aan een verdwijnende generatie voor wie oorlog een akelige realiteit was. Dit alles is mede tot stand gekomen in de hoop, dat de komende generaties zich nog meer bewust worden van het feit, dat leven in vrijheid een groot voorrecht is.

Oorlog en bevrijding