In het najaar van 2016 kreeg Jeroen Hermkens van de Nederlandse ambassade in Jakarta het verzoek een  ontwerp te maken voor een aantal muurschilderingen. Ze zouden het trappenhuis moeten gaan sieren van het Erasmushuis, een cultuurcentrum dat zich bevindt op  het terrein van de ambassade.
Om de naamgever eer aan te doen werd ervoor gekozen de belangrijkste steden uit het leven van Erasmus uit te beelden. De schilderingen werden gemaakt en onthuld in juni 2017.  In de periode daaraan voorafgaand bezocht Hermkens alle steden en legde ze vast in schetsen en schilderijen. Een weergave van deze sentimental journey treft u aan  in dit boek.

 

VERSCHIJNT NAJAAR 2017

Jeroen Hermkens - voorplat omslag